به گزارش “سایت شرط بندی”، احمد موسوی در نیم فصل گذشته بهو اسطه در خشش در ترکیب ماشین سازی راهی تراکتور شد ولی در تیم جدید بخت با او یار نبود. لیکنز که دست به تغییرش خیلی کم بود موسوی را در سایه نگه داشت تا او برای این فصل انگیزه های زیادی داشته باشد ولی از شانس او دنیزلی نیز تیکدری را برای دفاع راست تیم انتخاب کرد تا موسوی بار دیگر انگیزه های خود را در تیم دنیزلی از دست بدهد.

 

اکنون با رفتن دنیزلی، موسوی در اولین دیدار بدون دنیزلی در مقابل تیم شابق خود به ترکیب اصلی رسید تا از همان ابتدای بازی انگیزه زیادی از خود نشان دهد او در این دید ار برای تقابل با تیم سابق خود انگیزه دارد و برای اثبات شایستگی هایش در تراکتور.

 

01458172

 

01458170

 

01458171

0/5 ( 0 نظر )