Press ESC to close

مردی با سخت‌ترین شغل در فرمول یک

سردار 0

والتری بوتاس راننده‌ی مرسدس نزدیک‌ترین رقیب لوییس همیلتون در مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک است. پس از پیروزی همیلتون در گرند پری مکزیک، حالا اختلاف این دو به 74 امتیاز رسیده و همیلتون تنها به 4 امتیاز دیگر از سه گرند پری پیش رو نیاز دارد تا ششمین عنوان قهرمانی جهان خود را جشن بگیرد.

Continue reading

مکزیک بهشت فِراری و ردبول، کابوس مرسدس

سردار 0

مرسدس پس از دو سالِ بد در مکزیک امسال چه سرنوشتی در پیست هرمانوس رودریگز خواهد داشت؟ آیا ردبول یا فراری بخت بیشتری برای برد دارند؟ لوییس همیلتون مطمئن نیست که مرسدس بتواند شانس بد خود در مسابقات اخیر گرند پری مکزیک را عوض کند.

Continue reading

مکزیک بهشت فِراری و ردبول، سخت‌ترین امتحان مرسدس

سردار 0

مرسدس پس از دو سالِ بد در مکزیک امسال چه سرنوشتی در پیست هرمانوس رودریگز خواهد داشت؟ آیا ردبول یا فراری بخت بیشتری برای برد دارند؟

لوییس همیلتون مطمئن نیست که مرسدس بتواند شانس بد خود در مسابقات اخیر گرند پری مکزیک را عوض کند.

Continue reading