Press ESC to close

در سال ۹۸ بیش از ۳۰۰ پروژه را افتتاح کرده‌ایم

سردار 0

وزیر ورزش و جوانان گفت: سال گذشته پانصد پروژه هدف گذاری کردیم که هفتصد پروژه افتتاح و امسال نیز هفتصد پروژه را برای افتتاح هدف گذاری کردیم که با وجود محدودیت ها تاکنون بیش از سیصد پروژه افتتاح شده است.

Continue reading